CÁC KHÓA HỌC 

Anh intro HV 600x600 10h

Thiết kế ảnh chuyên nghiệp trên Canva

1.600.000   

299.000đ

ai chat gpt hv

AI – ChatGPT Ứng Dụng Trong Marketing Kinh Doanh

2.000.000   

490.000đ

Khởi nghiệp kinh doanh online

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH TRÊN INTERNET – VÉ VIP

199,000đ

Khởi nghiệp kinh doanh online

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH TRÊN INTERNET – VÉ VERY VIP

299,000đ

Video marketing 30 ngày thử thách

Khóa học Video Marketing 30 ngày

2,868,000đ

Xây dựng hệ thống internet marketing

Khóa học Xây dựng hệ thống internet marketing tự động

15,900,000

6,868,000đ

Xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet bài bản

 Xây Dựng Hệ Thống Kinh Doanh Trên Internet

26,868,000đ

Mentor coaching huấn luyện viên

MENTOR – COACHING