Chính sách bảo mật và quyền riêng tư 

 

               Sẽ giúp bạn hiểu về cách tôi (chúng tôi) sử dụng và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập và sử dụng https://hoangtienvy.com

               Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn sẽ được cập nhật kịp thời. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất, chúng                    tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này.

 

              Thông tin chúng tôi thu thập

        –  Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau:

 

             Dữ liệu cá nhân

               –  Tên hoặc tên người dùng
               –  Địa chỉ email

 

          Địa chỉ IP

              –  Dữ liệu khác

              – Thông tin khác như sở thích và mối quan tâm của bạn
              – Hồ sơ dữ liệu về hành vi trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi
              – Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

        Chúng tôi đang thu thập dữ liệu của bạn vì một số lý do:

              – Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn
              – Để cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

              Để gửi cho bạn các email quảng cáo chứa thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy thú vị
              Để liên hệ với bạn nhằm điền vào các cuộc khảo sát và tham gia vào các loại nghiên cứu thị trường khác
              Để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo hành vi trực tuyến và sở thích cá nhân của bạn
              Làm cách nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

           Bạn trực tiếp cung cấp cho Công ty chúng tôi hầu hết dữ liệu mà chúng tôi thu thập.

          Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi bạn:

 

                 Đăng ký trực tuyến hoặc đặt hàng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi
                Tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng hoặc cung cấp phản hồi trên bất kỳ bảng tin nào của chúng tôi hoặc qua email
                Sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi qua cookie trong trình duyệt của bạn
                Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu của bạn một cách gián tiếp từ các nguồn sau:

 

 • Các kênh hỗ trợ
  Danh sách bản tin
  Bảo vệ và bảo mật dữ liệu
  Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu của bạn và giữ bí mật. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu, truy cập trái phép và tiết lộ bằng cách triển khai các công nghệ và phần mềm mới nhất, giúp chúng tôi bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.
 • Chính sách Cookie
  Trang web này giống như nhiều trang web khác, sử dụng cookie để cải thiện sản phẩm và trải nghiệm người dùng.
 • Nếu bạn muốn biết thêm về cookie là gì, chúng tôi sử dụng cookie nào hoặc cách ngăn chúng tôi sử dụng chúng, hãy đọc Chính sách cookie của chúng tôi.
 • Liên kết đến các trang web khác
  Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách thực thi bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hay nội dung mà chúng chứa đựng.
 • Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua Trang web và Dịch vụ. Do đó, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba được truy cập bằng cách chọn một liên kết trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi mà bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua hoặc trên một trang web hoặc ứng dụng khác, thì chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng đó sẽ áp dụng cho việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng đó.
 • Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng.
 • Quyền của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn
  Tại một số điểm, bạn có thể muốn hạn chế việc sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách làm như sau:
 • Khi bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web, hãy nhớ kiểm tra xem có ô nào bạn có thể bỏ chọn nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị. Khi chúng tôi gửi thông báo quảng cáo đến người dùng, người dùng có thể chọn không tham gia các thông tin quảng cáo khác bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi e-mail quảng cáo. Bạn cũng có thể cho biết rằng bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong trang cài đặt của trang web. Xin lưu ý rằng bất kể các tùy chọn khuyến mại mà bạn chỉ ra bằng cách hủy đăng ký hoặc chọn không tham gia trong trang cài đặt của Trang web, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn bao gồm các email quản trị, ví dụ: các cập nhật định kỳ đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Nếu bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin của mình với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng thay đổi điều này cho bạn.
 • Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy nếu luật pháp bắt buộc chúng tôi.
 • Công ty chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây:
 •  Quyền truy cập : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.
  Quyền điều chỉnh : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện những thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.
  Quyền xóa : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.
  Quyền hạn chế xử lý : Bạn có quyền yêu cầu của chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong những điều kiện nhất định.
  Quyền phản đối xử lý : Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.
  Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu : Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.
  Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 • Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi
  Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.
 • Những thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đó. Những thay đổi hoặc giải thích không quan trọng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
 • Bạn nên kiểm tra định kỳ trang web và trang bảo mật này để biết các bản cập nhật.

 

      Liên hệ: 

          Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật hoặc các hoạt động của Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: https://hoangtienvy.com/lien-he/